HTML5 Logo

Om WCAG 2.0

WCAG 2.0 er nå også ISO/IEC 40500

Nå er Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) også en ISO internasjonal standard: ISO/IEC 40500:2012. ISO/IEC 40500 er nøyaktig den samme som den originale WCAG 2.0-standarden fra W3C sitt Web Accessibility Initiative (WAI). WCAG 2.0 ble første gang utgitt i 2008, og er nå vedtatt og referert til av mange organisasjoner og regjeringer. Det at den nå er en ISO standard medfører at de landene som bruker ISO-tekniske standarder kan vedta WCAG 2.0 ved å referere til ISO/IEC 40500.

Hvis du allerede arbeider med WCAG 2.0, kan du nå si at du også jobber med en ISO-standard, nemlig ISO/IEC 40500 standarden.


Hva er WCAG 2.0 og hvem er det for?

WCAG 2.0 forklarer hvordan webinnhold skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse retningslinjene vil bidra til et internett som er mer tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne, og vil komme alle brukere til gode. WCAG 2.0 er utviklet gjennom W3C i samarbeid med enkeltpersoner og organisasjoner i hele verden. Målet er å få en standard for webinnhold som oppfyller behovene til enkeltpersoner, organisasjoner og regjeringer internasjonalt. WCAG 2.0 er primært beregnet for webutviklere, webforfattere, og webdesignere o.l. Med andre ord er WCAG 2.0 en teknisk standard, og ikke en introduksjon til tilgjengelighet. WCAG 2.0 er en stabil teknisk standard med 12 retningslinjer som igjen er organisert under 4 prinsipper: Mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelig, og robust. For hver av disse fire retningslinjene er det testbare suksesskriterier på tre nivåer: A, AA, og AAA.


WAI er en vinn-vinn strategi

W3C sitt Web Accessibility Initiative (WAI) er et forsøk på å forbedre tilgjengeligheten av web for brukere med nedsatt funksjonsevne. Siden brukere med nedsatt funksjonsevne ofte krever ikke-standardiserte enheter og nettlesere, får nettsteder som støtter WAI fordeler på et bredt spekter av brukeragenter og enheter, inkludert mobilenheter og smarttelefoner, som har begrensede ressurser.

Accessible vehicle

Kilder

Liavaag.org